Cookies

Keď navštívite naše stránky www.lemonero.sk alebo využijete naše služby, požiadame Vás o poskytnutie súhlasu s využitím cookies, príp. máte možnosť odmietnuť ich použitie. Primárnym účelom je zaistenie optimálneho poskytovania našich služieb. Okrem toho používame súbory cookies tretích strán na štatistické účely a analýzu správania užívateľov. Tieto zásady podrobnejšie vysvetľujú typy cookies, ktoré používame, účely, na ktoré ich používame, a ako tieto súbory cookies môžete blokovať a odstraňovať, ich príjemcu a dobu uchovania (platnosti).

Čo sú cookies?

Cookie je malý súbor, ktorý vznikne, keď navštívite akúkoľvek webovú stránku. Cieľom cookies je vylepšiť možnosti využívania webových stránok, sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozpoznať webový prehliadač alebo zariadenie používateľa.

Blokovanie a odstránenie súborov cookies

Váš prehliadač Vám umožňuje blokovať alebo mazať súbory cookies, pokiaľ si to prajete. Ďalšie informácie nájdete v ponuke Nápoveda vo svojom prehliadači. Upozorňujeme, že blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok, vrátane stránok www.lemonero.sk. Preto pri používaní našich stránok odporúčame cookies naďalej používať.

Blokování a odstranění souborů cookies

Cookies na našich webových stránkách mohou být nastavena námi, třetími stranami na základě smlouvy s námi, nebo nezávislými třetími stranami (např. inzerenty). Naše stránky používají soubory cookies jak „dočasné“, tak „trvalé“. Ty dočasné si pamatují informace ze stránky na stránku pro filtrování a vyplňování vyhledávání před jejich odstraněním při ukončení návštěvy. Trvalé cookies umožňují našim webovým stránkám, aby Vás poznaly, když se k nám vrátíte, a zůstávají uloženy v počítači, dokud nejsou vymazány, nebo dokud nedosáhnou určeného data ukončení platnosti. Trvalé soubory cookies ve Vašem počítači nebudou nikdy uloženy déle než 2 týdny od data poslední návštěvy.

Naše používanie cookies

Cookies na našich webových stránkach môžu byť nastavené nami, tretími stranami na základe zmluvy s nami, alebo nezávislými tretími stranami (napr. inzerentmi). Naše stránky používajú súbory cookies ako „dočasné“, tak „trvalé“. Tie dočasné si pamätajú informácie zo stránky na stránku na filtrovanie a vypĺňanie vyhľadávania pred ich odstránením pri ukončení návštevy. Trvalé cookies umožňujú našim webovým stránkam, aby Vás spoznali, keď sa k nám vrátite, a zostávajú uložené v počítači, kým nie sú vymazané, alebo kým nedosiahnu určený dátum ukončenia platnosti. Trvalé súbory cookies vo Vašom počítači nebudú nikdy uložené dlhšie ako 2 týždne od dátumu poslednej návštevy.

Používané typy cookies

Vrátit zpět na domovskou stránku